Gasboring Heerenveen gaat door

Het ministerie van Economische Zaken ziet geen reden de gaswinning onder Skoatterwâld stil te leggen. De gemeente Heerenveen had daar in een brief om gevraagd.

De gemeente liet deze week aan het ministerie haar ongenoegen blijken over de gang van zaken rondom de gaswinning onder haar grond.

Pas in december vorig jaar ontdekte Heerenveen dat Vermilion al sinds 2015 gas wint onder woonwijk Skoatterwâld en het gebied ten zuiden van Bontebok.

Een ontstemde wethouder Siebren Siebenga vroeg om die reden een gesprek aan met de gaswinner. Hij werd opnieuw verrast toen vorige week bleek dat na een succesvolle proefboring ook onder internationaal bedrijventerrein De Kavels naar gas wordt geboord.

Gemeente klaagt

De gemeente klaagt dat Vermilion dit doet op basis van een concept-winningsplan dat nog niet officieel door het ministerie is goedgekeurd.

Dat is niet het geval, zegt een woordvoerder van Economische Zaken. De werkzaamheden van Vermilion vanuit het boorplatform in het Opsterlandse Langezwaag gebeuren volgens de regels van een geldend winningsplan uit 2012.

Volgens het ministerie gaf de gemeente Heerenveen hier destijds zelf toestemming voor. Wel heeft Vermilion in 2015 een wijziging van het winningsplan ingediend toen bleek dat het gasveld bij Langezwaag groter was dan gedacht. Het ministerie heeft er nog niet mee ingestemd, omdat het wilde wachten op de nieuwe Mijnbouwwet die sinds 1 januari van kracht is. Volgens die herziene wet mogen gemeenten een wettelijk advies geven over gaswinningsplannen op hun grondgebied.

Gewijzigd plan

Het gewijzigde winningsplan van Vermilion is inmiddels in behandeling genomen. Het ministerie ziet echter geen reden om het bedrijf de opdracht te geven de gaswinning vanuit Langezwaag te staken. De uitbreiding richting Skoatterwâld en IBF/De Kavels zou weinig aan het bestaande plan veranderen. Het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO zien geen nadelige gevolgen voor de bodem en de veiligheid van de wijk.

Het college van Heerenveen klaagt in de brief ook over de manier waarop Vermilion gecommuniceerd heeft met de gemeente en haar inwoners. De gaswinner had een actievere rol moeten spelen, stelt zij.

Daarnaast wil de gemeente dat Vermilion in alle gaswinningsgebieden een nulmeting uitvoert. Nu wordt de huidige staat van woningen en bedrijven in Nieuwehorne wel in kaart gebracht, terwijl dat op andere plaatsen in de gemeente niet is gebeurd.

Communicatieproces niet optimaal

Fokke Jansma, woordvoerder van Vermilion, erkent dat het communicatieproces tussen zijn bedrijf en de gemeente niet optimaal is verlopen. Dat heeft volgens hem ook te maken met de ontwikkelingen die de nieuwe Mijnbouwwet met zich meebrengen.

Wethouder Siebren Siebenga wilde gisteravond niet ingaan op de reactie van het ministerie. Binnenkort zijn inwoners en ondernemers welkom op een bijeenkomst over de gasboringen. De gemeente en Vermilion zijn hierbij aanwezig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland