GGZ vreest grote drukte na de coronacrisis: 'De situatie is nu ontregeld'

En dan staan ineens Pieter Wilkens en Sarah Sötemann voor je huis te zingen. Het overkwam bewoners van Beschermd Wonen Bilgaard van de stichting Kwadrant en de GGZ vrijdag. FOTO NIELS WESTRA

GGZ Friesland verwacht dat de druk op de zorg ná de coronacrisis flink toeneemt. Dat zegt Tom van der Schoot, directeur van de GGZ.

,,Patiënten hebben het zwaarder nu. De kwetsbaarheden komen onder druk te staan door alle veranderingen nu. Denk aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum, die zijn gebaat bij routine en regelmaat. De situatie is nu ontregeld.’‘

,,Hetzelfde geldt voor mensen met een verstandelijke beperking. Die niet altijd kunnen bevatten wat er gebeurt en angstig worden. Of mensen met een angststoornis. In het algemeen kun je stellen dat onze cliënten en mensen met een psychische kwetsbaarheid het moeilijker hebben gekregen.”

Veel vormen van hulpverlening door de GGZ zijn veranderd. Deeltijdbehandeling is grotendeels dicht. Contacten met hulpverleners vinden in veel gevallen niet meer fysiek plaats maar via telefoon of beeldbellen. ,,Ook de organisatie van de gezondheidszorg ontregelt door corona. We moeten nieuwe behandelvormen ontwikkelen.”

Niet iedereen nu te helpen

Maar niet iedereen die zorg ontvangt van GGZ Friesland heeft een computer of kan op deze manier geholpen worden, erkent Van der Schoot. ,,Die mensen zijn helaas ‘slecht af’. Gelukkig is er altijd nog een telefoon. Maar in crisissituaties of als er een crisissituatie dreigt, bezoeken we mensen wel thuis. Direct na het instellen van de maatregelen door het kabinet is alles erop gericht om contact te houden.”

De GGZ heeft zich ook moeten voorbereiden op de zorg voor patiënten die mogelijk het virus oplopen. ,,We hebben twee locaties in Franeker en Heerenveen die daar speciaal voor zijn ingericht. Op dit moment zijn daar nog geen patiënten opgenomen, maar we hebben wel alles zo ingericht om de zorg beschermd plaats te kunnen laten vinden.”

'Ik vrees dat dit een lange nasleep van noodzakelijke zorg gaat krijgen'

Ondanks de onzekere tijden door het coronavirus zijn er minder aanmeldingen bij de GGZ dan normaal. Dat heeft een aantal oorzaken volgens Van der Schoot. ‘Even naar de huisarts voor een verwijzing’ bijvoorbeeld, is lastiger geworden. ,,Ook de zorg moet zich aanpassen aan de nieuwe situatie, een andere werkwijze ontwikkelen, daar zijn we de afgelopen weken druk mee bezig geweest.”

Stilte voor de storm

Maar ook de drukte die kan ontstaan door plotseling thuiszittende kinderen of partner, de beperkende maatregelen of zorg voor naasten kan ervoor zorgen dat er even geen ruimte is voor de eigen problemen.

,,In Brabant zagen de GGZ’s tijdens de eerste weken van de uitbraak ook een afname van vraag. En nu is de vraag om hulp juist fors gestegen. Waar we hier in zitten, lijkt een soort stilte voor de storm. Ik verwacht dat wanneer de coronacrisis voorbij is, dat de druk op de GGZ toeneemt. En we hebben korte tijd om ons daarop voor te bereiden.’‘

,,We weten ook niet wat er op ons afkomt dan, wat er achter de crisis weg komt. Neem de kwetsbare gezinnen die nu extra onder druk staan. Tel dat er nog eens bij op. Ik vrees dat dit een lange nasleep van noodzakelijke zorg gaat krijgen en niemand weet hoe dat er precies uit gaat zien.”

Nieuws

Meest gelezen