GGD Fryslân vaccineert per dag niet tweehonderd, maar zevenhonderd 85-plussers in het WTC in Leeuwarden

Het vaccinatiecentrum in WTC in Leeuwarden. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Het aantal mobiele 85-plussers dat door de GGD wordt gevaccineerd is dezer dagen fors opgeschroefd, meldt Nils van Mourik, kwartiermaker vaccinaties bij de GGD Fryslân.

,,Maandagochtend kregen we vanuit het ministerie van VWS en GGD Ghor het verzoek of we per vandaag niet meer 275, maar 700 85-plussers per dag wilden prikken in het WTC’’, legt Van Mourik dinsdagmiddag uit. ,,Dat heeft ermee te maken dat er de komende weken meer vaccins van Biontech/Pfizer beschikbaar zijn en die moeten zo snel mogelijk in de arm.’’ Er is, aldus Van Mourik, sprake van een meevaller onder meer omdat het ministerie had gerekend op 5 procent vaccinspillage, terwijl dit in de praktijk 2 procent bleek te zijn.

Het lukte niet direct om al 700 ouderen te bellen om voor dinsdag een afspraak te maken, maar we hebben wel 250 extra ouderen op de agenda kunnen zetten en voor de nodige medewerkers kunnen zorgen. Vanaf woensdag worden wel in principe wél 700 ouderen per dag geprikt.’’ In totaal telt deze doelgroep in deze provincie zo’n 15.000 ouderen.

Het aantal actieve ‘priklijnen’ in het WTC zal voor dit doel verdubbeld worden

Deze intensievere vaccinatiestrategie zal naar verwachting twee weken duren. Van Mourik verwacht in die periode tienduizend 85-plussers te kunnen vaccineren. Zij moeten dan over vijf weken een tweede prik halen. De gemeenten hebben meldpunten ingericht waar gratis vervoer geregeld kan worden voor ouderen die zelf geen vervoer hebben.

Het aantal actieve ‘priklijnen’ in het WTC zal voor dit doel verdubbeld worden van vier naar negen (in totaal zijn in principe 21 lijnen ingericht). De 5000 resterende 85-plussers wonen grotendeels in zorginstellingen die zelf vaccinaties toedienen. Ook is er nog een groep op de Waddeneilanden die, naar verwachting, vanaf half februari op de eilanden zelf wordt gevaccineerd.

'Ik ben natuurlijk ook maar een mens'

Door een gewijzigde strategie kregen de 85-plussers eind januari voorrang boven medewerkers in de verpleeghuiszorg/kleinschalige woonvormen, die op hun beurt weer gevolgd zouden worden door medewerkers in de gehandicaptenzorg en kleinschalige woonvormen. Van de 14.000 medewerkers in de verpleeghuiszorg hebben volgens Van Mourik al wel 5700 personen een eerste Biontech/Pfizer-vaccinatie gehad, de ronde voor de tweede prik begint 5 februari.

De kwartiermaker hoopt dat de resterende groep ook deze maand nog voor het eerst gevaccineerd kan worden, maar dan met het Astrazeneca-vaccin. Het Biontech/Pfizer-vaccin bleek effectiever bij ouderen en wordt daarom voor die groep gereserveerd.

Ook ziekenhuizen zijn onlangs begonnen met het inenten van medewerkers. Wanneer ander zorgpersoneel, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg en wijkverpleegkundigen, aan de beurt komen is nog onduidelijk.

Van Mourik is blij met zijn rol als eindverantwoordelijke voor de vaccinaties, al heeft hij af en toe last van frustraties als de strategie van het kabinet weer eens wijzigt. ,,Ik ben natuurlijk ook maar een mens, maar ik loop drie keer per week hard en dan waaien die frustraties wel weg. Bovendien heb ik er geen, of zeer beperkte invloed op. De invloed die ik heb zet ik graag in voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in deze provincie.’’

Nieuws

Meest gelezen