FvD-kandidaat Erwin Jousma: 'Na de storm begrip voor Baudet'

Erwin Jousma Foto: Jaap_Ruurd_Feitsma

Statenlid Erwin Jousma uit Menaam schaart zich alsnog achter Forum voor Democratie-partijleider Thierry Baudet. Jousma noemt het optreden van Baudet ,,bewonderenswaardig’’.

Tot 8 december maakte hij, wiskunde en rekendocent op het Friesland College, deel uit van de zesmansfractie van FvD in Provinciale Staten. Die besloot zich – na de commotie over antisemitisme en het optreden van Baudet – van Forum los te maken en als onafhankelijke fractie verder te gaan. 

Nu zegt Jousma dat hij ,,een trotse 21ste plek’’ mag innemen op de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. ,,De berichtgeving omtrent gebeurtenissen is ook voor mij verwarrend geweest en ik heb eerlijk gezegd ook erg gebaald van al dit tumult’’, stelt Jousma in een schriftelijke verklaring. ,,Maar toen ik na de storm voor mezelf alles goed op een rijtje zette, had ik begrip voor de manier waarop de FvD-leider gereageerd heeft, sterker, ik vond het bewonderenswaardig dat hij in eerste instantie een stap terugzette.’’ 

Jousma zal zich provinciaal en landelijk blijven inzetten voor FvD. ,,Ik geloof sterk in ons programma en daarmee in het bestaansrecht van Forum voor Democratie.’’

Johan Talsma

Andere Friese kandidaten op de landelijke kandidatenlijst zijn boerin Nynke Koopmans uit Lytse Geast op nummer 22 en ondernemer Johan Talsma uit Dokkum op nummer 40. Talsma laat weten helemaal achter Baudet te staan. Eerst had hij de boot nog afgehouden, maar toen Wybren van Haga, nummer 2 op de lijst, een beroep op hem deed ging hij overstag. ,,Ik hie it drok genôch, mar nei alles wat der bard is - der is gewoan in  coupe  pleegd en ik kin net tsjin ûnrjocht - haw ik stjin Wybren sein: ‘Set my mar op’e list’. It gong my oan it hert.’’ 

Dat hij niet hoog op de lijst kwam, nummer 40, is vooral op eigen verzoek, aldus Talsma. Hij heeft drie bedrijven en is enig raadslid voor de Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslan. Inmiddels heeft hij de situatie met het partijbestuur van de ELP NEF besproken. ,,It wie gjin probleem.’’

Nieuws

menu