Fusie basisscholen in dorpen Tytsjerksteradiel

Openbare en christelijke basisscholen in de dorpen Eastermar, Jistrum, Noardburgum en Tytsjerk gaan fuseren, waardoor er in elk dorp één school overblijft.

Krimp van het aantal leerlingen is de reden voor de samenvoeging van de scholen, die worden beheerd door PCBO Tytsjerksteradiel (christelijk) en OPO Furore (openbaar). De koepels hebben dit woensdagochtend bekendgemaakt. In de vier dorpen neemt het aantal leerlingen in zo’n mate af, dat het ondoenlijk is twee scholen overeind te houden.

De besturen hebben de afgelopen periode gesprekken gevoer met ouders, gemeente en verenigingen van dorpsbelang om te peilen hoe zij denken over het basisonderwijs in een krimpregio. Daaruit bleek dat er meer belang wordt gehecht aan het overeind houden van een kwalitatief goede onderwijsvoorziening dan aan het etiket ‘christelijk’ of ‘openbaar’.

In de vier dorpen gaan de scholen dan ook samen verder als een ,,gefuseerde identiteitsrijke ontmoetingsschool’’. De koepels vinden het van groot belang dat er in de dorpen voldoende draagvlak is voor het fusietraject in gang wordt gezet. Dat betekent dat het per dorp kan verschillen wanneer de nieuwe school een feit is.

Nieuws

menu