Fusie De Friesland en Zilveren Kruis kan doorgaan

De ondernemingsraad van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) heeft zijn verzet tegen de fusie met Zilveren Kruis verloren. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam oordeelt dat DFZ en moederbedrijf Achmea in redelijkheid hebben gekozen voor een fusie tussen beide zorgverzekeraars.

Praktisch betekent de uitspraak dat DFZ zijn positie als relatief zelfstandige eenheid binnen Achmea verliest.

DFZ en Zilveren Kruis zijn per eind vorig jaar al juridisch gefuseerd. Door de uitspraak kan nu ook uitvoering worden gegeven aan de organisatorische samenvoeging.

De ondernemingsraad wilde bereiken dat alleen dochterbedrijf FBTO, dat financieel in zwaar weer zit, zou worden overgeheveld naar Zilveren Kruis. Volgens Achmea waren daaraan echter te veel risico’s verbonden.

Vrees voor banenverlies

De ondernemingsraad en de vakbonden vrezen dat de organisatorische samenvoeging veel banen gaat kosten in Leeuwarden. Bestuurder Roderik Mol van CNV Vakmensen noemt de uitkomst van het geding bij de Ondernemingskamer mede daarom ,,teleurstellend’’. ,,Dit is niet goed voor Friesland.’’

Mol ontving donderdagavond al direct veel berichten van CNV-leden die zich grote zorgen maken over wat er nu verder gaat gebeuren en welke gevolgen dat zal hebben voor de organisatie in Leeuwarden. Vrijdag volgt overleg met de ondernemingsraad en leden.

Bereidheid tot acties

Annelies Bontjer van FNV Finance toont zich strijdbaar: ,,Dit krijgt nog een staartje.’’ Ze wijst erop dat de medewerkers tijdens de laatste protestbijeenkomst tegen het fusiebesluit zijn gaan staan voor een zelfstandig De Friesland. Ook toonden ze zich massaal bereid tot acties.

De Friesland en Achmea beperkten zich donderdagavond tot de mededeling dat beide directies uitspraak eerst met elkaar en met de medewerkers willen bespreken om daarna de vervolgstappen te bepalen.

Nieuws

menu