Funderingsloket open, subsidieregeling nog niet

Natuurgebied De Deelen. FOTO ARCHIEF/NIELS DE VRIES

Het online-funderingsloket van provincie, Wetterskip en acht gemeenten is open. Huiseigenaren in het veenweidegebied kunnen hier schade melden door verzakkingen en lage waterpeilen. Het beheer ligt bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Op Veenweidefryslan.frl/funderingsloket staat ook informatie over stappen die burgers kunnen zetten om de palen onder hun huizen te laten onderzoeken. De bijbehorende subsidieregeling die werd aangekondigd bij de lancering van het Veenweideprogramma, is nog niet beschikbaar.

Michiel Zijlstra van Wetterskip Fryslân meldt dat deze pas wordt uitgewerkt nadat de overheden het programma hebben vastgesteld. ,,De iepening fan it loket rint dêr op foarút, om’t der no ek al in protte fragen libje.’’

Nieuws

Meest gelezen