Hulploket voor funderingsproblemen moet meer capaciteiten krijgen, stellen Friese overheden in een nieuw plan van aanpak

Het Funderingsloket Fryslân moet zijn capaciteiten uitbreiden en toegankelijker worden voor woningeigenaren die met funderingsproblemen kampen. Dat is tenminste de inzet van het conceptplan Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân dat vanaf volgende week maandag ter inzage ligt bij de provincie.

Funderingsschade.

Funderingsschade.

In het plan wordt geschat dat er in het Friese veenweidegebied zo’n 6175 woningen staan die nu of in de toekomst risico lopen op funderingsschade. Daarvan staan de meeste in Súdwest-Fryslân (ruim 2400 panden), Leeuwarden en De Fryske Marren (elk meer dan 1000) en Weststellingwerf (meer dan 500). Om die problematiek aan te pakken, hebben overheden eind 2020 het Funderingsloket Fryslân ingesteld, dat wordt beheerd door het landelijke Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in Nieuwegein.

Nieuws

menu