Fryslân doet onderzoek naar gebruik van Fries in rijbewijs, paspoort en ID-kaart

Naast Nederlands, Engels en Frans zou ook het Fries gebruikt moeten worden in officiële identiteitspapieren. Foto: Koen Suyk

Naast het Nederlands, het Engels en het Frans moet ook de Friese taal een plek krijgen in rijbewijs, paspoort en ID-kaart.

Gedeputeerde Staten laten het opnemen van het Fries in identiteitspapieren juridisch onderzoeken. Een extern jurist gaat ermee aan de slag. Als deze hobbel is genomen, volgt een lobby richting het Rijk en Europa.

Het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld

Daarbij geldt wat betreft gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) het Verenigd Koninkrijk als lichtend voorbeeld. Daar staan in het paspoort identiteitsgegevens als naam, voornamen, geboortedatum en -plaats niet alleen in het Engels, maar indien gewenst ook in het Welsh en het Scottish en Irish Gaelic.

Het onderzoek moet duidelijk maken of dit ook mogelijk is voor het Fries. Het Fries heeft weliswaar de status van tweede rijkstaal maar alleen in Friesland is het de tweede officiële taal. ,,Dat makket it kompleks, mar ik ha goede hoop dat it slagget”, verklaart Poepjes.

Jongfryske Meinskip opgetogen

Volgens haar is het voor een taal enorm belangrijk als het niet alleen informeel zichtbaar is, maar ook in een formele setting. Voorzitter Sjoerd Groenhof van de Jongfryske Mienskip is het roerend met haar eens. ,,It Frysk is ommers mear as in kommunikaasjemiddel. It is yntegraal ûnderdiel fan ús kultuer en identiteit. Dêrmei is it jo identiteitsbewiis yn ’e wrâld.”

Nieuws

menu