Kleinere reductie stikstofuitstoot voor Zuidoost-Friesland, doordat de rest van de provincie aan de bak moet. Zo zit dat

Fryslân wil Zuidoosthoek waarschijnlijk ontzien bij reductie stikstof. Dat kan door verhoging stikstofvermindering in rest van provincie van 25 procent naar 45 procent

Vooral in de Zuidoosthoek is het verzet tegen het stikstokbeleid groot. Het ziet er nu naar uit dat de maatregelen voor dit deel van de provincie minder ingrijpend zullen zijn.

Vooral in de Zuidoosthoek is het verzet tegen het stikstokbeleid groot. Het ziet er nu naar uit dat de maatregelen voor dit deel van de provincie minder ingrijpend zullen zijn. Foto ANP

Die gedachte leeft breed in een recent gehouden hackaton over het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG), waarvan het stikstofbeleid onderdeel is. Een hackaton is een intensief inspraaktraject met meerdere betrokkenen.