Provincie Fryslân wil meedenken met organisatoren. Vergunningsaanvraag moet zes maanden voor evenement ingediend worden

Het Psy-fi festival in 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden. Foto: Marcel van Kammen

Organisatoren van grote evenementen in Friesland moeten minimaal een half jaar van tevoren een aanvraag voor een vergunning indienen.

Deze nieuwe werkwijze gaat in op 1 januari. Op deze manier wil de provincie voorkomen dat een evenement op het laatste moment afgeblazen moet worden, omdat de activiteiten schadelijk zijn voor de nabije natuur en indruisen tegen de Wet Natuurbescherming. ,,It jout ús de tiid om mei te helpen en te tinken en om mei-inoar ta maatwurk te kommen”, verklaart gedeputeerde Douwe Hoogland.

Meer dan tweeduizend bezoekers bij natuurgebied

Onder een groot evenement verstaat de provincie een festiviteit die meerdere dagen achtereen meer dan tweeduizend bezoekers trekt en ook in de avonduren gehouden wordt, die in of nabij een Natura 2000-gebied plaatsvindt en waar gebruik gemaakt wordt van versterkt geluid en kunstlicht. De organisatoren moeten de aanvraag minimaal zes maanden voor het evenement indienen. Deze ruimte termijn wordt gehanteerd omdat soms ook een ecologisch onderzoek nodig is.

Vorig jaar veel verwarring

Vorig jaar ontstond er veel verwarring over de gevolgen van nieuwe provinciale beleidsregels voor evenementen. Hoogland. ,,Wy hawwe doe dy regels wer ynlutsen en binne yn oerlis gien mei gemeenten, natuerbehearders en organisatoaren. Dat hat laat ta dizze nije wurkwize.”

Nieuws

menu