Fryslân stimuleert met 7 ton afbouw bestrijdingsmiddelen

Fryslân komt dit en volgend jaar met een publiciteitscampagne om burgers en bedrijven te stimuleren om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Friese boeren kunnen een vergoeding krijgen van 10.000 euro als ze testen met schonere bestrijdingsmiddelen.

Friese boeren kunnen een vergoeding krijgen van 10.000 euro als ze testen met schonere bestrijdingsmiddelen. Foto: Corné Sparidaens

Daarnaast krijgen boeren in de provincie test- en experimenteerruimte om schonere bestrijdingsmiddelen en betere toepassingstechnieken uit te kunnen proberen. Jaarlijks kunnen hier tien boeren gebruik van maken. Als ze dergelijke middelen uittesten op delen van hun land, kunnen ze een vergoeding ontvangen van 10.000 euro.