Fryslân stelt voorwaarde aan gebiedsprocessen: economie mag niet dupe worden van stikstofplannen

De gebiedsprocessen om de doelen te halen op het gebied van stikstof, klimaat en water mogen niet ten koste gaan van de sociaaleconomische vitaliteit van het Friese platteland.

Het Friese platteland moet ook na de stikstof- en klimaatplannen vitaal blijven, vinden Gedeputeerde Staten.

Het Friese platteland moet ook na de stikstof- en klimaatplannen vitaal blijven, vinden Gedeputeerde Staten. Foto: Niels de Vries

Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân dinsdag besloten in hun laatste vergadering voor de Statenverkiezingen op woensdag. ‘De sociaaleconomische vitaliteit van het landelijk gebied is even belangrijk als de fysiek ruimtelijke doelen binnen het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG)’, schrijft het dagelijks bestuur van de provincie.

Plannen doorgelicht op sociaaleconomische effecten