Fryslân stelt 18.200 euro beschikbaar om kinderboeken, gedichten en toneelstuk te vertalen in het Fries

Pinkeltje in Friesland wordt vertaald in het Fries.

Gedeputeerde Staten van Fryslân trekken 18.200 euro uit voor het vertalen van kinderboeken, gedichten en een toneelstuk in het Fries

Het gaat om de kinderboeken ‘Pinkeltje in Friesland’, ‘Lampje’, ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ en ‘De Gorgels en het geheim van de gletsjer’. Het laatste boek is geschreven door cabaretier Jochem Myjer en wordt uitgeven door Bornmeer. De eerste drie boeken worden uitgebracht door de Afuk.

Daarnaast laat uitgeverij Perio 50 gedichten uit verschillende talen in het Fries vertalen en op voordracht van de Stichting Doarpstún Snakkerbuorren gebeurt dat ook met het Zweedse toneelstuk ‘Die Kommune Kollektivet’.

In eerste instantie zou Fryslân budget beschikbaar stellen voor drie vertalingen. Vanwege het hoge aantal verzoeken is het budget verruimd waardoor het aantal uitgebreid kon worden tot zes.

Nieuws

menu