Fryslân schrapt verbod op vooronderzoeken naar opslag kernafval

Foto: ANP

Heeft het zin om vooronderzoeken te verbieden die nodig zijn voor de eventuele opslag van kernafval? De provincie denkt van niet en schrapt nu een verbod dat al decennia bestaat.

Met het verbod wilde de provincie een drempel opwerpen tegen eventuele plannen voor de opslag van kernafval. Dat onderwerp kan de komende jaren actueel worden: het zuidelijke deel van Friesland is een van de gebieden die volgens landelijk onderzoek geschikt zijn om kernafval in de grond te stoppen.

Het verbod houdt in dat in de Friese ondergrond geen seismisch onderzoek of grondboring mag worden gedaan, als het uiteindelijke doel het opslaan van radioactief afval of ander gevaarlijk materiaal is. Het stond al in het Provinciaal Afvalstoffenplan uit 1981.

De afgelopen decennia liet het rijk meerdere keren aan de provincie weten dat het verbod ongeldig was. Het rijk gaat over de opslag van kernafval en de provincie mag eventuele onderzoeken daarom niet verbieden. Desalniettemin besloot het college van Gedeputeerde Staten eraan vast te houden, elke keer dat de regels werden geactualiseerd.

Tot nu. De provincie boog zich er nog eens over en concludeerde volgens woordvoerder Peter van den Meerschaut dat het geen zin heeft om het verbod langer te laten bestaan. In de omgevingsverordening, waarin de milieuregels worden ondergebracht, is het geschrapt. Wel benadrukt Van den Meerschaut dat Fryslân tegenstander is en blijft van ondergrondse opslag van radioactief afval, en dat ook kenbaar maakt.

Het rijk is al jaren op zoek naar locaties waar op lange termijn (over ruim honderd jaar) radioactief afval ondergronds kan worden opgeslagen. De diepe ondergrond van zuidelijk Friesland is in beeld vanwege de grondsamenstelling: de zogeheten boomse klei daar lijkt geschikt. Definitieve besluitvorming kan nog decennia duren.

Het Rathenau Instituut kijkt momenteel in opdracht van minister Stientje van Veldhoven op welke wijze een locatie kan worden aangewezen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland