Fryslân pleit voor onderzoek naar ondergronds tracé voor nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens

Tussen Groningen en Aduard staat al een deel van de nieuwe 380kV-hoogspanningslijn. Foto: Corn� Sparidaens

De provincie Fryslân pleit voor een onderzoek naar een ondergronds tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens.

Tennet, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, is vorige maand de procedure begonnen om het hoogspanningsnet in Noord-Nederland uit te breiden met een 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten in Groningen en Ens in Flevoland. Hierbij zijn vooralsnog drie routes in beeld die gekoppeld zijn aan bestaande infrastructuur. Het gaat om een tracé langs de A28 in Drenthe en twee routes door Friesland: langs de A6 en A7 en langs het bestaande 220/110 kV-net.

Gevolgen landschap

Fryslân pleit ook voor een onderzoek naar een ondergrondse variant, omdat een bovengrondse variant grote gevolgen heeft voor het landschap. De meerkosten zouden gecompenseerd kunnen worden door de warmte die vrijkomt bij het stroomtransport beter te benutten. Ook stelt de provincie een onderzoek voor naar regionale aansluitingen op de nieuwe 380 kV-verbinding.

Nodig voor distributie duurzame energie

Een betere stroomverbinding met de rest van het land is noodzakelijk vanwege de onstuimige groei van duurzame energie. Zonder deze verbinding kan de stroom van nieuwe zonneparken en windturbines, zowel op land als op zee, niet goed afgevoerd worden.

Nieuws

menu