Fryslân doet bij rondetafelgesprek in Kamer oproep aan kabinet: meer geld en inzet Rijk bij funderingsschade veenweide

Het Rijk moet een fonds introduceren om eigenaren van woningen en boerderijen met funderingsschade deels te compenseren, vindt gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA).

Pieter Dekker bij zijn boerderij in Spanga die aan alle kanten verzakt.

Pieter Dekker bij zijn boerderij in Spanga die aan alle kanten verzakt. Foto: Rens Hooyenga

Het moet daarbij gaan om een subsidie en niet om een lening. Hoogland zal dit verzoek donderdag indienen bij een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer. Hij zal benadrukken dat dit fonds ook een ander doel dient: de woningvoorraad overeind houden in deze tijden van woningschaarste.

Gezamenlijke inkoop satellietdata