Gedeputeerde Staten van Friesland maken balans op van de afgelopen vier jaar: bijna 40 procent van de doelen (nog) niet gehaald

Als de provincie Fryslân een beursgenoteerde onderneming was geweest, dan had waarschijnlijk een deel van de beleggers het aandeel in de verkoop gedaan. Bijna 40 procent van de doelen is de afgelopen vier jaar niet gehaald.

Het lukte Gedeputeerde Staten niet om afspraken te maken met Den Haag over een aquaduct in de A6 onder de Skarster Rien.

Het lukte Gedeputeerde Staten niet om afspraken te maken met Den Haag over een aquaduct in de A6 onder de Skarster Rien. Foto: LC

Gedeputeerde Staten van Fryslân (GS) hebben vrijdag de balans opgemaakt van de afgelopen bestuursperiode. In het in juni 2019 vastgestelde bestuursakkoord ‘Lok op 1’ had de coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP zichzelf 61 resultaten opgelegd. Resultaten die vooral de brede welvaart in de provincie ten goede moesten komen.

Stikstof, corona en Oekraïne