Vitens en provincie Fryslân: 'Extra maatregelen voor drinkwater nu niet nodig', maar ook in Friesland is krapte

Waterbedrijf Vitens en de provincie Fryslân hebben al eerder actie ondernomen om de ook in Friesland steeds krappere drinkwatervoorziening veilig te stellen.

FOTO

FOTO ANP

Vorig jaar zomer maakten de provincie en Vitens samen een drinkwaterstrategie voor Fryslân in 2050: ‘Wetter foar letter’. ‘Daarin wordt een stijgende vraag al onderkend en zijn allerlei acties vastgesteld om hierop in te spelen’, laat provinciewoordvoerder Douwe Boersma weten. En dus is ‘een versnelde ingebruikname van de reservegebieden’ op basis van de huidige inzichten in Fryslân niet nodig.