Provincie Fryslân en Alliander leggen conflict over lening van 31,8 miljoen euro bij

De provincie Fryslan en netbeheerder Alliander hebben hun conflict over een dure lening van 31,8 miljoen euro bijgelegd.

Alliander wilde al in 2021 af van een dure lening van de provincie Fryslan om zodoende meer te kunnen investeren in een verzwaring van het stroomnet.

Alliander wilde al in 2021 af van een dure lening van de provincie Fryslan om zodoende meer te kunnen investeren in een verzwaring van het stroomnet. Foto: Simon Bleeker

Het gaat om een achtergestelde lening voor onbepaalde tijd met een rentepercentage van 8 procent. Fryslân verstrekte het krediet in 1992 aan een rechtsvoorganger van Alliander: het gefuseerde bedrijf PEB/ PEGM.