Fryslân blijft afzien van onteigening voor bereiken van natuurnetwerk

Ondanks verwoede pogingen van GrienLinks, D66 en de Partij voor de Dieren zien de Friese Staten niets in de inzet van onteigening om landbouwgronden te werven voor het natuurnetwerk.

Natuurgebied Van Oordt's Mersken.

Natuurgebied Van Oordt's Mersken. Foto Niels de Vries

Fryslân is al een paar decennia bezig om een natuurnetwerk aan te leggen van circa 66.000 hectare. De aankoop van de laatste circa 5600 hectare verloopt moeizaam. Daarvan is nog 1600 hectare nodig voor het halen van de doelen op het gebied van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De overige 4000 hectare is nodig voor de eigen natuurgebiedsontwikkelingen: Achtkarspelen Zuid, Koningsdiep en Beekdal Linde.

Nieuws

menu