Fryslân wil 4,5 miljard euro van Rijk voor herstel van natuur en waterkwaliteit, het klimaatbestendig maken van het platteland en compenseren van boeren

De provincie Fryslân denkt 4,5 miljard euro van het Rijk nodig te hebben om de kwaliteit van natuur en water te verbeteren en om het platteland voor te bereiden op klimaatverandering.

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, moeten de waterpeilen in de veenweidegebieden omhoog. Boeren krijgen compensatie voor de afnemende productiviteit van hun land.

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, moeten de waterpeilen in de veenweidegebieden omhoog. Boeren krijgen compensatie voor de afnemende productiviteit van hun land. Foto: Catrinus van der Veen

Dat blijkt uit het concept van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) dat Gedeputeerde Staten dinsdagmiddag hebben gepresenteerd. Alle provincies zijn verplicht om zo’n programma op te stellen en voor 1 juli in te leveren bij het Rijk. Ze zijn bedoeld om de natuur en de biodiversiteit te herstellen, de waterkwaliteit te verbeteren en om het platteland te laten bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen.

Afwaarderen grond grootste kostenpost