Fryslân trekt 0,5 miljoen euro uit voor stimuleren van Fries in onderwijs en openbare ruimte

Woordjes in het Fries op de school in Rottevalle in 1956.

Woordjes in het Fries op de school in Rottevalle in 1956. Foto: Archief LC

De provincie Fryslân trekt dit jaar een half miljoen euro uit voor twee regelingen die het Fries moeten stimuleren

De ene regeling omvat 400.000 euro en is bedoeld voor het versterken van Friestalig onderwijs. Alle scholen in de provincie, van kinderopvang tot hbo, kunnen subsidie aanvragen voor onder meer het bijscholen van docenten en het aanschaffen van extra lesmateriaal.

De praktijk wijst uit dat vooral basisscholen gebruik maken van deze regeling. Vorig jaar keerde Fryslân aan 99 scholen een subsidie Fries uit. Daarbij ging het om 77 basisscholen.

De provincie stelt daarnaast 100.000 euro beschikbaar voor het verhogen van de zichtbaarheid van het Fries in de publieke ruimte. Gedeputeerde Sietske Poepjes noemde als voorbeeld horecabedrijven die hun menu’s ook in het Fries aanprijzen. ,,En dêrneist steane wy iepen foar oare kreative fersiken út de mienskip.”