Fryske Marren: Durk en Durk út it wurk

Het college van De Fryske Marren met Durk Durksz, Durk Stoker, Lucienne Boelsma, Jos Boerland en Frans Veltman (van links naar rechts) ,,rûn as in ‘tierelier’’’. FOTO NIELS DE VRIES

De val van de coalitie van De Fryske Marren is ,,foaral spitich foar it kolleezje’’, vinden vertrekkende FNP-wethouders Durk Durksz en Durk Stoker. ,,Wy wienen goed los. It rûn as in ‘tierelier’.’’

,,Ast sjochst hoe’t wy mei inoar yn it kolleezje oparbeiden....’’, zegt Durk Durksz. ,,It gie in bysûnder goeie harmony, de ferstânhâlding wie prima. Der wienen krekt twa nijen by (Luciënne Boelsma en Durk Stoker als vervangers van Janny Schouwerwou en Johannes van der Pal, red.), mar dy ha harren der sa goed tusken jûn dat wy amper it idee hienen dat it in nij kolleezje wie.’’

,,Wy hienen in goed kolleezje’’, benadrukt ook Durk Stoker. ,,Wy koenen inoar fine, wy hienen it op’e rit. Dêr is no de stekker út lutsen.’’

Niet op papier vastgelegd

Hun collega-wethouders vonden de scheuring ,,ek net leuk’’, weet Stoker. ,,Sy moatte no mar wer ôfwachtsje wat der gebeurt. Wie dit it allegear wurdich? Je moatte wol witte wat je allegear fuortgoaie. Mar dit ha de oare beide koalysjepartijen der blykber foar oer hân.’’

Hij duidt op de val, die volgde nadat het CDA en de VVD donderdagavond het vertrouwen in de FNP opzegden. Aanleiding daartoe was het ‘nee-woord’ van de Frysk Nasjonalen woensdag tegen zandwinning voor de kust bij Oudemirdum.

'Je moatte wol witte wat je allegear fuortgoaie'

De twee partijen achten de FNP door deze draai ,,volstrekt onbetrouwbaar’’. Deze partij had tijdens de coalitieonderhandelingen het afgelopen voorjaar nog aangegeven voor te zijn. Op aandringen van de Frysk Nasjonalen werd de afspraak niet op papier vastgelegd. Ze waren er immer al over uit, in 2011 was daarvoor al een zandwinningsovereenkomst gesloten tussen Gaasterlân-Sleat en Smals uit Cuijk.

De breuk kwam voor iedereen binnen de FNP, maar ook om de partij heen als een schok. De Frysk Nasjonalen hadden gehoopt samen met de CDA en VVD verder te kunnen. Over zandwinning verschilden de partijen dan wel van mening, in al het overige hadden ze elkaar heus wel gevonden.

,,Wy hienen as grutte minsken mei inoar prate kind’’, vindt Durksz. Ze stelden nog voor een mediator in te schakelen. ,,Je kinne it earne oer ûniens wêze, mar dan moatte je sjen dat je derút komme. Wy gienen derfan út dat it goed kaam. En dat minsken harren goeie ferstân brûke’’, zegt Stoker.

Stoker: 'Ik lit de boel net yn de steek'

Volgens Stoker lijkt het erop dat de opzet van CDA en VVD vooraf al vast stond en er geen discussie meer mogelijk was. ,,Ik hearde it tsjin healve sânen. Net folle letter wie der in parseberjocht. Ik kin minsken dy’t dêr langer oer dogge.’’

Lees ook: 'Anti-zandwinningscoalitie' is een optie, maar niet waarschijnlijk

Nog geen drie maanden geleden werd hij als wethouder in De Fryske Marren geïnstalleerd. ,,Dan ferwachtest dit net, nee.’’ Durksz was bezig aan zijn derde bestuursperiode. ,,Dy hie ik graach ôfmakke.’’

Beide heren beraden zich op hun toekomst. Er moet mogelijk een motie van wantrouwen aan te pas komen om hen weg te krijgen. ,,Ik bin noch hieltyd wethâlder’’, verzekert Durksz. ,,Moatst âlde skuon net fuortgoaie foardatst nije hast. Ik lit de boel net yn de steek’’, aldus Stoker. 

Nieuws

menu