Fryske Gea ijvert voor meer gruttoland

Grutto

It Fryske Gea begint een publieksactie om geld binnen te halen voor de aankoop van geschikte leefgebieden voor weidevogels.

Het doembeeld dat er in Friesland in de toekomst geen weidevogels meer zijn, lijkt werkelijkheid te worden. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea stelt het scherp.

Van oorsprong is de weidevogel een bewoner van het boerenland, beseft hij. Het streven naar een natuurvriendelijker vorm van landbouw kan de vogels helpen, erkent hij ook. Maar dat gaat veel te langzaam.

Specifiek beheer

It Fryske Gea ziet de oplossing deels in het creëren van meer geschikte gebieden. Het noemt de Warkumerbinnenwaard en de Heanmar als goede voorbeelden van de aankoop van grond en het specifieke beheer voor weidevogels.

In natuurgebieden gaat de stand van kievit, grutto, scholekster, veldleeuwerik en tureluur omhoog, meldt It Fryske Gea: ,,Een overduidelijk signaal dat onze aanpak werkt en vooral voortgezet moet worden.’’

In die reservaten wordt laat gemaaid, zodat de vogels tijd genoeg hebben om hun jongen groot te brengen. Er wordt weinig mest gebruikt, zodat de vegetatie rijk is aan bloemen en insecten. De waterstand gaat er omhoog en er worden maatregelen getroffen tegen predatie.

Crowdfunding

De natuurvereniging wil nu meer grond voor de weidevogels aankopen, maar dat kost meer dan ze zelf kan opbrengen.

Daarom is een crowdfundingsactie gestart, in de hoop dat leden en andere bewoners van de provincie willen bijdragen.

Nieuws

Meest gelezen