Fryske Beweging tegen Kennisberaad Fries

Demonstatie van Sis Tsiis voor meer Fries op scholen in 2019 in Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

De Ried fan de Fryske Beweging ziet het instellen van een nieuw Kennisberaad voor het Fries niet als oplossing om de kennisinfrastructuur rond het Fries te verbeteren.

De Ried reageert hiermee op de aanbeveling van taaladviesorgaan DINGtiid naar de provincie om wel zo’n kennisberaad in te stellen.

,,In nije praatgroep sûnder beslissingsfoech’’ is niet het middel om toekomstplannen te realiseren, denkt de Ried. Volgens het bestuur hiervan moet er iets gedaan worden aan de anti-Friese regelgeving.

Nieuws

menu