Fryske Akademy krijgt Europese subsidie voor ontwikkelen docententraining wereldburgerschap

De Fryske Akademy. FOTO NIELS WESTRA

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, onderdeel van de Fryske Akademy in Leeuwarden, heeft een Europese subsidie gekregen om leermiddelen te ontwikkelen voor docenten op het gebied van wereldburgerschap en meertaligheid in het voortgezet onderwijs.

Het project, ‘The Global Citizenship and Multilingual Competences Toolkit’ genaamd, voert het kenniscentrum de komende drie jaar samen met de universiteiten van Graz (Oostenrijk), Newcastle Upon Tyne (Verenigd Koninkijk) en Bologna (Italië) en het Duitse/ Oostenrijkse technologiebedrijf Neosmart GmbH uit.

Wereldburgerschapseducatie (global citizenship education) is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen actief werken aan projecten over mondiale vraagstukken van sociale, politieke, economische of ecologische aard. Op scholen wordt er al wel aandacht aan het wereldburgerschap besteed, maar trainingen voor docenten op dit gebied zijn nog relatief schaars.

De subsidie die Mercator en haar projectpartners hebben gekregen, komt uit het Erasmus+ programma voor educatie, sport en jeugd, geïnitieerd door de Europese Commissie. Het project is nu in de opstartfase. Uiteindelijk zullen ook docenten en opleidingen in Friesland gebruik kunnen maken van de gratis materialen op de binnenkort beschikbare projectwebsite .

Nieuws

menu