Friso en Jurriëns Noord bouwen cultuur historisch centrum 'De Tiid' in Bolsward

Jurriëns Noord en Aannemingsmaatschappij Friso, beide onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, hebben de opdracht gekregen voor de verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward tot cultuur historisch centrum ‘De Tiid’. Het majeure project kost 12,9 miljoen euro.

Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân en algemeen directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep ondertekenden woensdagochtend de aannemersovereenkomst voor de restauratie, verbouw en nieuwbouw.

,,Met de realisatie van cultuur historisch centrum ‘De Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt”, zegt burgemeester De Vries. ,,Samen met de bibliotheek, de drie bestaande musea die opgaan in een nieuw museum, het gemeentelijk archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente wordt dit een prachtige plek.”

Auditorium

Het voormalige stadhuis (ruim 2400 vierkante meter) en de nieuwe ruimtes (van vergelijkbare grootte) worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal moet ook in de avonduren een ontmoetingsplek worden, bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.

,,We zijn gespecialiseerd in het werken op binnenstedelijke en lastig te bereiken locaties”, zegt vestigingsdirecteur Douwe Offringa van Jurriëns Noord. Het bedrijf restaureerde ook Hotel Post Plaza aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Samen met Adema Architecten uit Dokkum is een nieuwbouwontwerp gemaakt dat de monumentale uitstraling van het 400 jaar oude stadhuis versterkt.

Trilvrij heien

De Tiid krijgt een warmtepomp en op het dak van de nieuwbouw 66 zonnepanelen geplaatst. Na het pinksterweekeinde wordt begonnen met het eerste restauratiewerk. Na de bouwvak start de nieuwbouw. Voor de fundering worden zogeheten grond-verdringende palen gebruikt. Dankzij deze trillingvrije heimethode blijft de overlast beperkt. Naar verwachting wordt het project eind volgend jaar opgeleverd. De ingebruikname van ‘De Tiid’ zal dan begin 2021 zijn.

De gemeente betaalt 8,5 miljoen euro , de provincie draagt 3 miljoen euro bij. De Bolswarder stichtingen de Hendrick Nannes, stichting Sint Anthony Gasthuis, Catrijn Epes-stichting, en stichting Het Weeshuis en het Fonds Stichting Bolsward-Dronrijp 1993 – betalen gezamenlijk 1,25 miljoen euro. De Rabobank Zuidwest Friesland draagt 100.000 euro bij.

Nieuws

menu