Friesland telt na lichte groei van 0,2 procent ruim 651.000 inwoners

Het aantal inwoners van Friesland is in 2020 met zo’n 0,2 procent gegroeid, naar een totaal van ruim 651.000.

Het aantal inwoners van Friesland is in 2020 met zo’n 0,2 procent gegroeid, naar een totaal van ruim 651.000.

Het aantal inwoners van Friesland is in 2020 met zo’n 0,2 procent gegroeid, naar een totaal van ruim 651.000.

Het aantal sterfgevallen oversteeg in de provincie het aantal geboorten, maar door een positief migratie- en verhuissaldo was afgelopen jaar toch sprake van een toename. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Opvallend zijn de gegevens van Weststellingwerf en Harlingen, waar de bevolking per 1000 inwoners met meer dan 7 toenam. Ook Noardeast-Fryslân, dat een krimpstatus heeft, noteerde een behoorlijk groei (0,55 procent). In de gemeenten vestigden zich meer mensen dan dat er vertrokken.

Alleen op Ameland en in Achtkarspelen, Leeuwarden en Smallingerland waren er meer geboorten dan overlijdens. In Smallingerland kromp het inwonersbestand uiteindelijk doordat het aantal vertrekkers het aantal nieuwkomers overtrof. In de gemeente Leeuwarden is het inwonertal gegroeid tot zo’n 124.500.

Behalve in Smallingerland was ook in Súdwest-Fryslân, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke en op Terschelling sprake van lichte krimp. Op Schiermonnikoog was de afname procentueel gezien groter, maar daar wonen nog geen duizend personen. De sterkste stijger (3,9 procent) qua inwonertal is Vlieland.

De coronapandemie had invloed op de groei van de Nederlandse bevolking. Die halveerde ten opzichte van 2019, tot naar schatting 63.000. Er overleden meer mensen dan verwacht en de immigratie nam af. Nederland telt een kleine 17,5 miljoen inwoners.