Aanbieders van jeugdzorg mogen vanaf 2022 niet meer dan 5 procent winst overhouden

De Friese gemeenten gaan een limiet stellen aan de winst van gecontracteerde zorgaanbieders. Zij mogen vanaf 2022 niet meer dan 5 procent winst overhouden.

SDF-adviseur Eric Schultz en wethouder Hilde Tjeerdema.

SDF-adviseur Eric Schultz en wethouder Hilde Tjeerdema. FOTO LC

Jeugdzorgaanbieders die meer winst maken moeten dat terugstorten aan de Friese gemeenten. ,,Kom je boven dat percentage, dan willen we dat niet in de zak van de aandeelhouders laten vloeien”, verklaart Eric Schultz. Hij is strategisch adviseur bij Sociaal Domein Fryslân, dat de inkoop van jeugdzorg en Beschermd Wonen doet voor alle achttien Friese gemeenten. De normen gaan ook gelden voor aanbieders van Beschermd Wonen.

Nieuws

menu