Friesland populair onder pensionado's uit Randstad (maar nog liever verhuizen ze naar Drenthe)

. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

In Friesland komen meer mensen van zestig jaar en ouder wonen dan dat er vertrekken. Vooral het zuidwesten van de provincie is populair.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Zuidwest-Friesland kwamen er per 1000 zestigers, 5,76 bij uit andere delen van het land. In Zuidoost-Friesland gaat het om 3,91 per 1000 en in Noordoost-Friesland 1,63.

Die groei past in een bredere trend waarbij mensen na hun pensioen vertrekken uit de Randstad om op het platteland te rentenieren. Friesland is daarbij een populaire bestemming maar uit de cijfers van het CBS blijkt dat nog veel meer zestigers naar Drenthe trekken. Het zuidwesten van deze provincie kreeg er in 2019 per 1000 inwoners van zestig jaar en ouder 8,64 bij van buiten de regio. In het zuidoosten gaat het om 8,05 nieuwe zestigers per 1000. Ook de Veluwe, Achterhoek en Zeeland zijn populair.

Wat opvalt is dat deze nieuwe inwoners rijker zijn dan generatiegenoten die al hun hele leven in de provincie wonen. 21,5 procent van de pensionado’s die in Friesland komen wonen behoort tot de 20 procent rijkste inwoners van de provincie. Voor zestigers die altijd al in de provincie woonden is dat 15,2 procent. Saillant detail: minder gefortuneerde gepensioneerden verhuizen vaker naar Drenthe.

De instroom van kapitaalkrachtige zestigers laat zich ook voelen op de woningmarkt . De huizenprijzen stegen dit jaar in Zuidwest-Friesland met 20 procent. Een belangrijke reden daarvoor zijn Randstedelingen die in deze regio huizen kopen.

Nieuws

menu