Friesland koploper in ganzenschade

FOTO

FOTO ANP

Meer dan een derde van alle Nederlandse faunaschade wordt geregistreerd en vergoed in Friesland.

Tussen 1 november 2018 en 31 oktober 2019 is in het hele land voor ruim 25,5 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade uitgekeerd. Friesland was goed voor 8.845.741 euro. Dat geld is vrijwel uitsluitend gebruikt voor het compenseren van vraatschade aan blijvend grasland door ganzen.

De brandgans was in 2019 koploper met een schadebedrag van bijna 4,8 miljoen. Grauwe gans (1,7 miljoen), kolgans (bijna 1,5 miljoen) en rotgans 0,7 miljoen) volgen in de ranglijst. De smient completeert de top-5 met 120.000 euro gewasschade. Landelijk gezien is de grauwe gans koploper met een totaal van 10,8 miljoen euro aan schade.

De wolf heeft een bescheiden plek op de ranglijst met een schadebedrag van 10.697 euro. Dat is 0,04 van het totaal aan uitgekeerde tegemoetkomingen in faunaschade, merkt BIJ12 op. De toegenomen wolvenactiviteit na 1 november 2019 is niet meegeteld. BIJ12 is ook de organisatie die landelijk de vaststelling en vergoeding van wolvenschade regelt.

Voor de afgelopen winter en het voorjaar van 2020 zijn nog geen cijfers bekend, meldt de dienst. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van de aantallen ganzen en de schommelende grasprijzen. Wel is al een begin gemaakt met de uitkering van vergoedingen op basis van automatische taxaties.