Friesland actiefste provincie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

FOTO

FOTO LC

Friesland is de actiefste provincie als het gaat om Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Zowel in hectares als subsidies neemt Friesland een vijfde van het landelijke totaal voor zijn rekening.

Agrarische collectieven in Nederland gebruikten in 2019 71 miljoen aan subsidies voor 92.419 hectare landbouwgrond. Hiervan lag 20.006 hectare (goed voor 14 miljoen euro aan subsidie) in Friesland, waarvan 92 procent open grasland. In 2018 stond tegenover 18.707 hectare boerennatuur 13,5 miljoen aan vergoedingen.

Zuid-Holland (17.672 ha.) en Noord-Holland (14.960 ha.) komen in oppervlakte op plaats twee en drie, maar reiken met hun vergoedingen tot 6,8 miljoen en 7,1 miljoen euro. Tegen het einde van het jaar horen Wageningse onderzoekers met een evaluatie van het ANLb-beleid te komen.

Deze cijfers staan in de zesde editie van het Voortgangsrapport Natuur, waarin het ministerie van LNV en de jaarlijks met de provincies jaarlijks de balans opmaken aan het natuurfront.

Met de aankoop van 118 hectare natuurgrond leverde Fryslân vorig jaar een bescheiden bijdrage aan het landelijke streven om tussen 2011 en 2027 80.000 hectare nieuwe landnatuur toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. De provincie heeft sinds 2011 1257 NNN-hectares verworven. Per 1 oktober 2020 stond nog een opgave van 1714 hectare open.

Het Friese areaal in het Natuurnetwerk Nederland kwam vorig jaar uit op 79.376 hectare, waarvan ruim 58.000 hectare wordt beheerd met provinciale subsidie. Landelijk meet het NNN nu bijna 697.000 hectare. Streven is om uit te komen op 735.000 hectare in 2027.