Friesendroapen op Helgoland: praten, netwerken, volksdansen en nog meer volksdansen

Een bont gezelschap van Nederlandse en Duitse Friezen meerde afgelopen weekend aan op Helgoland voor het traditionele Friesendroapen. Met welk doel? ,,Dat moeten we eerst zien te vinden, anders blijven we maar wat ronddobberen.”

Skotsploech de Fryske Dûnsers zondagmiddag op het raadhuisplein van Helgoland.

Skotsploech de Fryske Dûnsers zondagmiddag op het raadhuisplein van Helgoland. FOTO LC/RICHARD DE BOER

,,Minsken, it momintum is dêr om op te hâlden mei knibbeljen.” Het is zaterdagavond en op het podium van de Nordseehalle op Helgoland staat Aant-Jelle Soepboer, de verkiezingswinnaar en kersverse FNP-wethouder van Noardeast-Fryslân. ,,We wurde sa bot útknypt troch lânlike oerheden dat it echt tiid is om op te stean as regionale partijen.”