Friese ziekenhuizen intensiveren samenwerking

De vier Friese ziekenhuizen gaan samenwerken alsof er sprake is van één organisatie. De intensievere samenwerking is nodig voor behoud van medisch specialistische zorg in Friesland.

Dat hebben de ziekenhuizen en De Friesland Zorgverzekeraar woensdagmiddag bekendgemaakt. Afgelopen vrijdag hebben de bestuursvoorzitters en medisch specialisten al een convenant ondertekend.

Toekomst veilig stellen

De samenwerking is volgens de betrokkenen nodig om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg in Friesland voor de toekomst veilig te stellen. De ziekenhuizen werken al langer naar een dergelijke samenwerking toe. De oprichting van het borstkankercentrum bij MCL in Leeuwarden is daar een van de eerste tastbare voorbeelden van. Specialismen zullen nog meer op een plek in Friesland gebundeld worden.

Gevarenzone

Door de samenwerking kunnen de zorgpartijen ziekenhuisfuncties voor Friesland behouden als deze in de gevarenzone dreigen te komen door een tekort aan artsen, landelijke richtlijnen of dienstbelasting. De komende maanden wordt een meerjarenafspraak tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraar in elkaar gezet. Daarin moeten ziekenhuizen budgettaire zekerheid krijgen en mogen de kosten niet stijgen.