Friese voetbalclubs worstelen met coronaregels: 'Minsken binne ek sels ferantwurdlik'

Voetbalclubs houden zich aan de coronamaatregelen. Maar handhaven blijft lastig, leert een rondgang langs de velden. ,,Bestjoersleden binne gjin plysje.’’

FOTO LC

FOTO LC

In het clubgebouw van voetbalvereniging Be Quick in Dokkum staat op zaterdagochtend bij drie ingangen een tafeltje met desinfectiegel, een stapel corona-invulformulieren en lege fritessaus-emmers om ze in te doen.

Nieuws

menu