Friese veehouders woedend op provincie die een vijfde deel ganzenschade niet meer betaalt

FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

Friese melkvee- en schapenhouders zijn woest op de provincie Fryslân die op hun vergoedingen voor ganzenschade voortaan 20 procent eigen risico inhoudt.

Voorheen was het 5 procent. Donderdag boog de Raad van State zich in hoger beroep over de verhoging. ,,Het provinciebestuur vindt het te duur worden en dan doen ze dit’’, zei hun woordvoerder en milieuadviseur Peter van Kempen. De provincie kwam in Den Haag onder vuur te liggen van de rechters van de Raad van State. Advocaat Ingeborg Wind moest uitleggen dat de korting van 20 procent eerlijk is en voor geen enkele agrariër onevenredig uitpakt.

Daar gaat de Raad van State naar kijken. De rechtbank Noord-Nederland gaf zes procederende boeren vorig jaar gelijk. De provincie legde zich niet bij de uitspraak neer en ging in hoger beroep.

De gekorte boeren zitten met hun weilanden buiten de foerageergebieden van de ganzen. Agrariërs die binnen de foerageergebieden zitten krijgen 100 procent van hun gewasschade vergoed. Buiten de gebieden geldt voortaan een korting van 20 procent.

De provincie wil daarmee de agrariërs prikkelen om meer te doen aan het verjagen van de ganzen naar gebieden waar de provincie de dieren wil hebben. Als de protesterende boeren beter hun best doen wordt de schade aan hun gras vanzelf minder, is de redenering. Als ze er niet tevreden over zijn dan moeten ze hun graslanden maar aanmelden als foerageergebied, vindt het provinciebestuur.

Daar maakte de rechtbank korte metten mee, want de provincie zelf heeft het aantal foerageergebieden ingekrompen. Aanmelden kan dus niet zomaar. ,,125 boeren zijn uit de foerageergebieden geknuppeld’’, zei Van Kempen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. ,,We willen wel, maar we kunnen niks’’, zei een getroffen schapenhouder uit Morra.

Volgens boerenwoordvoerder Van Kempen is de korting een politieke bezuinigingsoperatie voor een door de provincie zelf gecreëerd probleem. ,,Door het bovenmatig beschermen van ganzen. Ze laten ze vetmesten en fokken als gekken.’’ De provincie wil dat de korting overeind blijft.

Uitspraak van de hoogste bestuursrechter over ongeveer zes weken.

Nieuws

Meest gelezen