Friese teksten in boekvorm voor Engelstaligen

Komende maand verschijnt een Engels overzicht van Friese teksten. ,,Het is ongeveer even dik als ons boek over het Normandisch’’, zegt de uitgever.

FOTO LC

FOTO LC

Bijna vierhonderd pagina’s telt Swallows and floating horses , een overzicht van in het Fries geschreven teksten vanaf de twaalfde eeuw tot en met nu. De titel komt uit Faderpaard van Tsjêbbe Hettinga (,,de swellen en / De sweevjende hynders’’). Het boek bevat niet enkel literair proza en poëzie, ook historische teksten en zelfs een fragment uit het Oera Linda Boek , de beroemde negentiende-eeuwse vervalsing die voor een historische kroniek van Friesland werd aangezien.