Friese taxichauffeurs doen beroep op politiek

Het werd een ongemakkelijke opening van de nieuwe mobiliteitscentrale, vrijdagmiddag in Dokkum. Taxichauffeurs kwamen protesteren, omdat hun banen naar Drenthe verdwijnen.

Taxichauffeurs onderweg naar de nieuwe mobiliteitscentrale Noord-Oost Friesland in Dokkum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Taxichauffeurs onderweg naar de nieuwe mobiliteitscentrale Noord-Oost Friesland in Dokkum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Dat is nou juist wat ze bij de aanbesteding van het leerlingen- en WMO-vervoer in Noordwest Friesland hadden willen voorkomen. Het behoud van werkgelegenheid in de regio was een zwaarwegend uitgangspunt. ,,Ik bin bliid dat we dit lûd hearre’’, zegt wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel, als ze de stoet demonstranten vanuit het raam ziet aankomen. ,,Dit hat ús bedoeling noait west.’’

Nieuws

menu