Friese steun voor Minority SafePack

De handtekeningen die in Hongarije werden opgehaald voor het Minority SafePack FOTO ARCHIEF LC

Tien van de twaalf politieke partijen in Provinciale Staten steunen een motie om achter het Minority SafePack te gaan staan dat deze week in de Europese Unie behandeld wordt.

Het gaat om het burgerinitiatief waarvoor 1.128.385 inwoners van Europa hun handtekening hebben gezet en dat vraagt om bij wetgeving en beleid rekening te houden met taalminderheden. Gedeputeerde Staten werkten in 2017 mee aan de aftrap voor de Friese campagne.

De brede steun geeft volgens Attje Meekma van het CDA aan dat er draagvlak is. De motie wordt woensdag behandeld. Alleen het eerdere Forum en de PVV denken er nog over na.

Nieuws

menu