Friese politiek is erg verdeeld - wie moet oevers langs vaarwegen beheren?

Het is onduidelijk wie de 1700 kilometer oevers langs vaarwegen in Friesland moet beheren. De verdeeldheid daarover is groot. Ook in provinciale staten, zo bleek woensdagavond.

De opvattingen van de fracties lopen erg uiteen. Zo kiest coalitiepartij FNP vooralsnog een andere koers dan coalitiepartner CDA. En terwijl sommige oppositiepartijen een ramkoers kiezen ten opzichte van het college van gedeputeerde staten, zijn er ook opposanten die de provincie steunen. De PVV bijvoorbeeld.

Vorige week bleek al dat er onenigheid is tussen Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten aan de ene kant en gedeputeerde staten aan de andere. De provincie wil het oeverbeheer een verantwoordelijkheid maken van de eigenaren of gebruikers van het eraan grenzende land. Het waterschap en de gemeenten willen ook andere varianten onderzoeken. Bovendien spreken zij er schande van dat de provincie al een standpunt inneemt terwijl het onderlinge overleg niet afgelopen was.

Vrees voor juridische ellende

De PvdA vreest een hoop juridische ellende, zegt fractieleider Remco van Maurik. De provincie is in elk geval eigenaar van zo’n 200 kilometer oever, maar hoe dat met de overige 1500 kilometer zit is niet altijd duidelijk. Bij geschillen kan dat tot rechtszaken leiden.

Hij sluit bovendien niet uit dat de provincie meer oever in eigendom heeft dan gedeputeerde staten denken Er zijn beschoeiingen vóór oevers in vaarwegen geplaatst die eigendom zijn van de provincie. Dan worden die beschoeiingen door natrekking ook provinciaal bezit. ,,Wie weet krijgen we dat via de Hoge Raad nog eens terug’’, waarschuwt hij.

FNP eens met waterschap en gemeenten

Het waterschap en de gemeenten willen nagaan of het oeverbeheer een verantwoordelijkheid kan worden van de vaarwegbeheerders. De FNP wil die variant laten onderzoeken. De oppositiepartijen ChristenUnie en D66 zitten ook op die koers.

PVV’er Max Aardema ziet dat juist niet zitten. De provincie moet dan veel meer kilometers oever onderhouden dan in het plan van gedeputeerde staten het geval is. ,,Wij wolle dat net’’, zegt Aardema. De VVD twijfelt nog.

De PvdA wil dat de provincie opnieuw om tafel gaat met het waterschap en de gemeenten om samen tot een oplossing te komen. Volgens statenlid Roel de Jong past dat bij afspraken die in 2014 al tussen de overheden zijn gemaakt.<EP,1>