Friese mbo-scholen krijgen geld voor Fries onderwijs

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

De komende drie jaar stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks honderdduizend euro beschikbaar voor Fries onderwijs voor mbo-scholen. De scholen kunnen het geld gebruiken om lesmateriaal aan te schaffen.

Met de nieuwe regeling vult het ministerie één van de afspraken uit de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer in.

Financiële tegemoetkoming