Friese mbo-scholen krijgen geld voor Fries onderwijs

FOTO PIXABAY

De komende drie jaar stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks honderdduizend euro beschikbaar voor Fries onderwijs voor mbo-scholen. De scholen kunnen het geld gebruiken om lesmateriaal aan te schaffen.

Met de nieuwe regeling vult het ministerie één van de afspraken uit de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer in.

Financiële tegemoetkoming

Voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Fryslân is al enkele jaren geld beschikbaar voor Fries onderwijs. Via de Materiële ynstânhâlding Frysk (MYF) kunnen de scholen elk jaar voor een bepaald bedrag lesmateriaal aanschaffen. Zo’n financiële tegemoetkoming bestond nog niet voor het mbo. Fries is daar geen verplicht vak, maar leerlingen krijgen later wel vaak met het Fries te maken.

‘Belangrijk voor taalontwikkeling’

De provincie Fryslân heeft het afgelopen jaar meermalen gesproken met het ministerie van OCW over de mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming voor het MBO. Taalgedeputeerde Sietske Poepjes reageert verheugd: „Frysk ûnderwiis is tige wichtich foar de taalûntwikkeling en boppedat helpt it ús jongerein at se letter yn Fryslân te wurkjen gean. Dêrom wolle wy Frysk ûnderwiis fan pjut oant heger ûnderwiis.”

De afgelopen jaren was het voor mbo-studenten al mogelijk om voor een keuzevak Fries te kiezen. Met het project Taalplan Frysk 2030 wil de provincie Fryslân het Fries in het mbo nog verder verstevigen voor alle mbo-studenten.

Nieuws

menu