Verbazing en enthousiasme om schat aan oude Friese kaarten

Een serie prachtige zestiende-eeuwse kaarten zorgde deze zomer voor verbazing en enthousiasme op sociale media. De afbeeldingen van Friese steden en dorpen waren slechts bij een klein groepje deskundigen bekend.

Zestiende-eeuwse kaarten (1572) uit Friesland en Groningen in een atlas van De Robles in Beieren. Pagina 175. Berltsum. Bron: Bayerische Staatsbibliothek

Zestiende-eeuwse kaarten (1572) uit Friesland en Groningen in een atlas van De Robles in Beieren. Pagina 175. Berltsum. Bron: Bayerische Staatsbibliothek

Soldaten krioelen rond Berltsum, waar verschillende gebouwen in brand staan. Het dorp is gedetailleerd in kleur getekend, net als bijvoorbeeld Koudum, Dronryp en Stavoren, waar de oorlogsstrijd van de Tachtigjarige Oorlog zichtbaar woedt. Zulke zestiende-eeuwse plattegronden van noordelijke dorpen zijn erg zeldzaam. Als er in die tijd al iets werd vastgelegd, dan betrof het meestal een grotere stad, zoals Leeuwarden.

Nieuws

menu