Nieuw boek brengt de Friese dijkenhistorie in kaart: van slaperdijken tot leidijken, hemdijken, stuifdijken en zomerdijken

Uit de lucht lijkt het wel een visnet, het stelsel van middeleeuwse hemdijkjes in het gebied tussen Sneek, Bolsward en Franeker. Deze en vele andere dijktypen komen ruim aan bod in het nieuwe boek Friese Dijken.

De Slachtedijk tussen Lytsewierrum en Boazum.

De Slachtedijk tussen Lytsewierrum en Boazum. Bron: boek

Vaak heb je zelf niet eens in de gaten dat je over een oud Fries dijkje rijdt. Geprojecteerd op een kaart wordt pas duidelijk hoe geraffineerd het uitgestrekte dijkennetwerk in een ver verleden is aangelegd. Klaas Arjens Rienks en Georg Ludwig Walther waren in 1954 de eerste auteurs die het samenhangend beschreven en in beeld brachten.

Van leidijk tot stuifdijk

Nieuws

menu