Friese coronacampagne 'Doch it gewoan' moet jongeren inspireren

Een van de posters voor de coronacampagne. FOTO VEILIGHEIDSREGIO FRYSLAN

Wat kan je als jongere in deze coronatijd nog wél doen? Met de Friese coronacampagne ‘Doch it gewoan’ hoopt Veiligheidsregio Fryslân jongeren te inspireren om coronaproof hobby’s op te pakken.

‘Sheila?! Ze is voor anderen aan het bakken geslagen! Zij smullen af en toe van een lekker stukje taart. Voor corona was Sheila allesbehalve een keukenprinses. Maar door al die extra vrije tijd heeft zij nu de skills van een meesterbakker. 'Doch it gewoan!’ Sheila is een van de vijf jongeren die op de website dochitgewoan.frl laten zien wat ze nu met hun extra vrije tijd doen.

De andere foto’s op de site tonen een visser, een voetbaltrainer, een studente die haar kamer pimpt en een trekkerrijder. ,,Der binne ek wol lanlike campagnes dy’t harren mei jongerein dwaande hâlde, mar dy litte foaral it Rânestêdlik byld sjen”, aldus campagneleider Paul Loontstra van Veiligheidsregio Fryslân. ,,Yn in lanlike kampanje soest net sa gau wat sjen oer trekkerriden. Wy wolle sjen litte wat hjir yn de regio libbet.”

Verspreiden

Friese gemeenten, mbo- en hbo-instellingen, Friese jongeren en organisaties uit de zorgsector hebben meegedacht bij de totstandkoming van de campagne en helpen mee bij het verspreiden ervan.

,,Wy woene in breed draachflak hawwe en dêrom hawwe wy ferskate partijen om harren miening frege. Under oaren de kommunikaasjestudinten fan NHL Stenden hawwe der mei dwaande west.”

De campagne begon het weekend voor de lockdown, maar kan ondanks de verscherpte maatregelen nog gewoon doorgaan ,,It boadskip stiet noch altyd. Nettsjinsteande it feit dat der in protte dingen binne dy’t net mear kinne, wolle wy ek sjen litte wat noch wol kin.”

De mogelijkheden

Op de website staan de coronaregels op een rijtje, maar een opgeheven vingertje is er volgens de Veiligheidsregio niet bij. ,,Wy wolle de positive kant beljochtsje, nammentlik de kant fan mooglikheden.”

Enthousiastelingen kunnen hun eigen verhaal over een hobby of talent insturen via de website. De mooiste verhalen worden daar ook op gepubliceerd.

De Veiligheidsregio komt rond oud en nieuw nog met een vervolg op de campagne. ,,Mei âld en nij is der ek wer in protte dat net mei. Wy wolle sjen litte wat de jongerein dan noch wol dwaan kin.”

Nieuws

menu