Friese Statenfractie Forum voor Democratie blijft bij elkaar, ze weten nog niet onder welke vlag. Fractieleider Maarten Goudzwaard: 'Mar, as Thierry Baudet bliuwt, bin ik fuort'

Fractievoorzitter Maarten Goudzwaard van Forum voor Democratie in 2019. FOTO NIELS WESTRA

De zeskoppige fractie van Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Fryslân blijft één fractie. Of dat onder de vlag is van Forum voor Democratie of onder een andere naam, weet de fractie nog niet. Fractieleider Maarten Goudzwaard zegt op persoonlijke titel wel: als Thierry Baudet bij Forum voor Democratie blijft, ben ik weg.

Donderdagavond en vrijdag hebben de zes Statenleden met elkaar gesproken over de interne machtsstrijd binnen de partij. Uitkomst van die gesprekken is dat de fractie bijeen blijft, zegt fractieleider Maarten Goudzwaard. ,,Wy bliuwe by elkoar. Wy wolle konstruktyf opposysje fiere en opkomme foar ús provinsje. Us wurk is oardiel jier ferlyn begûn en giet gewoan troch. Us wurk stoppet net. Wy binne in goed team, wolle graach mei elkoar fierder.’’

Of de fractie bij Forum voor Democratie blijft of zich als geheel afsplitst van de partij, laat de fractie nog even in het midden. De fractie wil eerst afwachten hoe de strijd zich binnen de partij verder ontwikkelt.

,,Wy wachtsje ôf wat barre sil’’, zegt Goudzwaard. ,,It nijs is alle oeren oars.’’ Hij wil wachten tot het stof is neergedaald, voordat de fractie een keuze maakt: mee met Forum voor Democratie of door als eigen fractie, onder een eigen vlag.

Goudzwaard: niet door met Forum als Baudet blijft

Op persoonlijke titel, zegt Goudzwaard wel: als Thierry Baudet bij Forum voor Democratie blijft, ben ik weg. De brief die partijprominent Nicki Pouw-Verweij verstuurde over een avond van de partij, is voor Goudzwaard de druppel. ,,Ik ûntkeppelje my definityf fan Thierry Baudet. Syn útlittingen fan de ôfrûne dagen, dy’t ek beskreaun stean yn de brief fan Nicki Pouw-Verweij binne net te ferienigjen mei de noarmen en wearden dêr’t ik foar stean. At hy ferbûn bliuwt oan Forum voor Democratie, dan bin ik dat net langer.’’

Afsplitsingen in het hele land

In andere provincies stapten Statenleden de afgelopen dagen op. In Noord-Holland, Drenthe, Overijssel en Flevoland keerden volksvertegenwoordigers hun partij de rug toe. In sommige provincies de hele fracties, in andere provincies blijven leden trouw aan Forum voor Democratie. De leden van Forum in Gelderland blijven vooralsnog ook bij de partij. In Limburg hebben de Statenleden nog geen beslissing genomen. Hun gedeputeerde wel. Die is van plan zijn lidmaatschap op te zeggen.

Grootste in drie Friese gemeenten

In Friesland werd Forum voor Democratie in 2019 bij de Provinciale Statenverkiezingen de tweede partij, achter het CDA. De partij kreeg 40.000 stemmen, goed voor 6 zetels. De zetels worden ingenomen door fractievoorzitter Maarten Goudzwaard, vicefractievoorzitter Albert van Dijk, Durk Dijkstra, Erwin Jousma, Johann Stellema en Grite Wymenga-Kooistra. Zij werd met voorkeursstemmen gekozen.

In de gemeenten Harlingen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf werd Forum de grootste. Ook landelijk won Forum voor Democratie de verkiezingen. Forum ging meeregeren in Limburg, zij het in zakencollege. Later ging Forum voor Democratie ook meebesturen in Noord-Brabant. In de andere provincies zit Forum voor Democratie in de oppositie.

Nieuws

menu