Meerderheid Friese Staten wil subsidie voor funderingsschade. Vergoeding tot maximaal 40.000 euro

Er gloort hoop voor huiseigenaren met funderingsschade in het Friese veenweidegebied. Een ruime meerderheid van de Friese Staten wil gedupeerden helpen met een bedrag tot maximaal 40.000 euro.

Een boerderij met funderingsschade in de Groote Veenpolder.

Een boerderij met funderingsschade in de Groote Veenpolder.

Een motie van GrienLinks krijgt niet alleen steun van de PvdA maar ook van de coalitiepartijen CDA, PvdA, FNP en VVD. Ze roepen Gedeputeerde Staten op om een subsidieregeling uit te werken waarbij 40 procent van de funderingsschade moet worden vergoed tot een maximum van 40.000 euro. De partijen willen er gedurende vijf jaar 5 miljoen euro voor beschikbaar stellen. Ze verzoeken het Wetterskip Fryslân en de zeven veenweidegemeenten om ook met geld over de brug te komen.