Friese SCP-directeur weerspreekt 'kloofdenken', verschillen binnen regio’s nog altijd groter dan die tussen regio’s

Karen van Oudenhoven-van der Zee, dochter van de befaamde Friese tv-maker Johan van der Zee uit Joure, is de eerste vrouwelijke directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag. Onder haar leiding wordt onder meer onderzoek gedaan naar de redenen waarom Nederlanders zo weinig vertrouwen hebben in de overheid.

Verschillen binnen regio's zijn groter dan die tussen regio's, stelt SCP-directeur Karen van Oudenhoven-van der Zee.

Verschillen binnen regio's zijn groter dan die tussen regio's, stelt SCP-directeur Karen van Oudenhoven-van der Zee. Foto: Werry Crone

Van Oudenhoven zit regelmatig met kabinet en Kamerleden om tafel om ze op basis van wetenschappelijke inzichten te informeren over ‘de stand van het land’, op sociaal en cultureel vlak.