Friese PvdA'ers in opstand

Prominente Friese PvdA’ers roeren zich. Ze vinden dat hun partijleiding is vervreemd geraakt van de maatschappij.

Partijvoorzitter Hans Spekman

Partijvoorzitter Hans Spekman ANP

In een open brief in de Leeuwarder Courant proberen dertig partijleden vandaag het tij te keren. ‘Beste Hans Spekman, beste Diederik Samsom’, staat erboven. ‘Ik wil mijn partij terug.’

De leden roepen de partijleiding op in actie te komen voor de zwakkeren van de maatschappij. Ze stellen dat de sociaaldemocratie te vaak slechts met de mond wordt beleden. ‘Wat wij, kiezers en leden, voorgeschoteld krijgen, is slappe nietsigheid.’

De brief is verstuurd naar het partijkantoor van de PvdA in Amsterdam.

Onder de dertig ondertekenaars zijn oud-senator Bertus Mulder, filmer Johan van der Zee, statenlid Hetty Janssen, Anneke Vondeling, organisator Andries van Weperen, schrijfster Janny van der Molen en oud-statenlid Wietze de Haan.

Voorzitter Hans Spekman en fractieleider Diederik Samsom moeten tot het besef komen ‘dat de sociaaldemocratie meer is dan alleen maar praten over solidariteit’. De dertig roepen hen op in gesprek te gaan en actie te tonen.

De druppel die de emmer doet overlopen is de gang van zaken rond het kinderpardon. Een uitspraak van het congres en later van een ledenraad voor versoepeling haalt niets uit. Fractie en partijleiding bewegen onvoldoende. ‘Leden worden gehoord, maar hebben uiteindelijk niets in te brengen.’

De dertig leden twijfelen niet aan de goede bedoelingen, en aan pogingen achter de schermen om coalitiepartner VVD te bewerken. Maar daar is op straat niets van te merken.

‘Soms, als de frustratie te hoog oploopt, denk ik dat ik mijn heil beter elders kan zoeken’, stellen ze.

‘Maar ik zie en hoor dat zo velen met mij ongelukkig zijn met de keuzes van onze partijleiding en dat ook steeds openlijker laten zien. Daarom trek ik de conclusie: de partij is van mij vervreemd geraakt in plaats van andersom.’

Beste Hans, beste Diederik

Ik wil mijn partij terug.

Ik heb altijd geloofd in de sociaaldemocratie en doe dat nog. Ik ben alleen vervreemd geraakt van de partij die dit ideaal altijd als vanzelfsprekend voor mij vertolkte: de PvdA. Soms, als de frustratie te hoog oploopt, denk ik dat ik mijn heil beter elders kan zoeken. Maar ik zie en hoor dat zo velen met mij ongelukkig zijn met de keuzes van onze partijleiding en dat ook steeds openlijker laten zien. Daarom trek ik de conclusie: de partij is van mij vervreemd geraakt in plaats van andersom. En dus zeg ik jullie: Ik wil mijn partij terug.

Nou lijkt het niet jullie sterkste kant om te luisteren naar de leden. Natuurlijk, jullie gaan gesprekken aan en nemen alle tijd. Zoals onlangs nog met twee leden die zich -gesteund door heel veel anderen - inzetten voor een rechtvaardiger kinderpardon. Leden die zeer, zeer brede steun kregen tijdens het laatste congres: de plek waar leden van zich kunnen laten horen en mee richting kunnen geven aan de koers. Maar gebeurt er ook maar iets met wat daar gezegd is? Nee. Leden worden gehoord, maar hebben uiteindelijk niets in te brengen. Ik wil mijn partij terug.

Nederland is ruw geworden. Solidariteit, mededogen: ze nemen zienderogen af. Zelfs kwetsbare kinderen worden hiervan de dupe, zo kunnen we niet anders dan constateren als we kijken naar de uitvoering van het kinderpardon. En wat doet mijn PvdA om deze ontwikkeling te keren? Ongetwijfeld vinden er achter de schermen de nodige pittige discussies plaats met coalitiepartner VVD in de hoop het tij enigszins te keren. Maar wat wij, kiezers en leden, voorgeschoteld krijgen, is slappe nietsigheid. Overigens: het kinderpardon is niet het enige waar ik me over opwind. Er is zoveel meer waarin ik me niet herken. Praat met mij. Keer het tij! Ik wil mijn partij terug.

Hans en Diederik, kom tot het besef dat de sociaaldemocratie meer is dan alleen maar praten over solidariteit. Kom daadwerkelijk op voor de zwakkeren in onze maatschappij. Geef ons onze partij terug!

Janny van der Molen, De Knipe; Jan Kloosterman, Buitenpost; Rieks Osinga, Leeuwarden; Aafke Postma, Buitenpost; Titus Sijmonsma, Irnsum; Wietze de Haan, Lemmer; Tjeerd Cuperus, Boksum; Gerda Postma, Boelenslaan; Hanny Risseeuw, Franeker; Hieke Postma-Veenstra, Buitenpost; Sjoerd Keizer, De Triemen; Chris van Beek, Easterlittens; Sabina Rietveld, Aldeboarn; Theo Douma, Leeuwarden; Tineke Hemminga, Franeker; Lammert Postma, Buitenpost; Jouke van der Zee, Sneek; Johan Kootstra, Buitenpost; Hanneke van der Zee, Hurdegaryp; Jelke Nijboer, Oosterwolde; Johannes Woldendorp, Buitenpost; Anneke Vondeling, Heerenveen; Cootje Klinkenberg, Morra; Geert Bril, Metslawier; Johan van der Zee, Ter Idzard; Boukje Bijlholt, Lemmer; Johannes Bruinsma, Dokkum; Hetty Janssen, Leeuwarden; Jan Boelen, Hurdegaryp; Claartje Spelberg, Tersoal; Irma Marinus, Ameland; Bertus Mulder, Feanwâlden; Immy Tappers, Feanwâlden; Andries van Weperen, Leeuwarden; Tonnie Overdiep, Ameland; Akkie Bakker-van Dijk, Ameland; Iris Kloosterman, Leeuwarden.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Kinderpardon