Er zijn verschillen tussen Friese Poort en Friesland College, maar het samenlevingscontract is getekend: 'Onderwijs draait om het belang van de student'

In januari kondigden ROC Friese Poort en het Friesland College aan een beetje verliefd te zijn. Dinsdag tekenden ze een samenlevingscontract.

De opleiding autotechniek van het Friesland College in Heerenveen. Autotechniek is een van de opleidingen waarbij de eisen van bedrijven snel veranderen en waarvoor steeds nieuwe investeringen in technische apparatuur noodzakelijk is.

De opleiding autotechniek van het Friesland College in Heerenveen. Autotechniek is een van de opleidingen waarbij de eisen van bedrijven snel veranderen en waarvoor steeds nieuwe investeringen in technische apparatuur noodzakelijk is. Foto: Maartje Roos

Een volledige fusie van het christelijke ROC Friese Poort met het openbare Friesland College is volgens beide colleges van bestuur de beste manier om jongeren en volwassenen in Friesland te kunnen blijven voorzien van eigentijds en bereikbaar middelbaar beroepsonderwijs.

,,Onderwijs draait om het belang van de student’’, aldus Remco Meijerink van Friese Poort. ,,Hoe kun je hem of haar verder helpen en maximaal voorbereiden op een complexe wereld die snel verandert en vraagt om voortdurend aanpassen?’’ Samenwerken is volgens de topman van Friese Poort en zijn evenknie bij Friesland College Carlo Segers beter dan ‘ieder voor zich’.

De achtergrond Het mbo in Friesland en een deel van Flevoland krijgt komende jaren te maken met een daling van het aantal studenten. Volgens de prognoses gaat het om een afname van 10 tot 15 procent. Friese Poort telt nu nog 15.000 studenten en het Friesland College 9000.

De uitdagingen Door de krachten te bundelen verwachten de scholen beter te kunnen samenwerken met het bedrijfsleven, sneller nieuwe studies te kunnen opzetten en op grotere schaal werknemers te kunnen bijscholen om de snelle veranderingen, die in veel vakgebieden zichtbaar zijn, te kunnen bijbenen.

  • Vergrijzing van vaklieden is een uitdaging voor de mbo’s: als niet tijdig voldoende nieuwe vakmensen worden opgeleid ontstaat er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Scholen moeten flink investeren om de steeds snellere veranderingen op de arbeidsmarkt te kunnen blijven bijbenen.
  • Kleinere locaties (zoals bijvoorbeeld van Friese Poort in Dokkum) kunnen de scholen nu met moeite openhouden. Samen gaat dat gemakkelijker. Op grotere locaties is het makkelijker om een breder aanbod opleidingen in stand te houden, ook als daar weinig studenten voor zijn.

Hoe het verder gaat Hoewel identiteit, onderwijsvisie en besturingsmodel nu nog verschillen, verwachten de topmannen dat de scholen tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen. Het vervolgonderzoek dat nu van start gaat, is naar verwachting in het najaar afgerond. Voor 1 januari 2022 moet dan de knoop worden doorgehakt of de scholen daadwerkelijk fuseren en in welke vorm.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Onderwijs